Gwarancja

Wszystkie towary oferowane w przez firmę DIESEL CZĘŚCI objęte są 12 miesięczną gwarancją, liczoną od daty zakupu, która obejmuje wady materiałowe, pod warunkiem:

- poprawnego zamontowania części wg. najnowszych specyfikacji producenta silnika,
- wszystkie płyny (smary i chłodziwa) muszą być zgodne ze specyfikacją producenta silnika,
- silnik lub maszyna muszą być poddawane regularnym przeglądom wg. specyfikacji producenta,
- części muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- nie mogą być montowane w silnikach modyfikowanych (niezgodnych z dokumentacją fabryczną).

Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zamontowaniem, wymontowaniem części oraz przestojami maszyny/silnika. DIESEL CZĘŚCI zastrzega sobie możliwość zbadania reklamowanej części, elementów współpracujących oraz potrzebnej dokumentacji papierowej. W przypadku takiej potrzeby klient zobowiązuje się dostarczyć je (współpracujące części silnika, maszyny lub dokumenty) do siedziby firmy.

Firma DIESEL CZĘŚCI musi być poinformowana na piśmie o roszczeniach z tytułu gwarancji.
Formularz reklamacji dostępny tutaj:

 Formularz zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji

Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować, dołaczyć do niego formularz reklamacji wraz z kopią dokumentu zakupu (bardzo prosimy o doklejenie wymienionych dokumentów na wierzchu paczki) i odesłać na nasz adres:

DIESEL CZĘŚCI
ul. Wróblewskiego 90/92
94-103 Łódź

Warunki gwarancji obejmują tylko bezpośrednich klientów firmy DIESEL CZĘŚCI.

Gwarancja jakości przysługuje wyłącznie zamawiającym nie będącym konsumentami. Konsumentom przysługują uprawnienia wskazane w ustawie z dnia z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.